Header Ads

คลองท่อม เปี่ยมศรัทธา"ชักพระ" ตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ อย่างคึกคัก

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่วัดคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดงานประเพณีชักพระ หรือ ประเพณีลากพระ โดยมีพระครูสถิตนราธิการเจ้าอาวาสวัดคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.15 พัน.1 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองท่อม เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ประเพณีชักพระ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาแต่สมัยพุทธกาล โดยชุมนุมเรือพระพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำ หรือตามถนนหนทางเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชักลากแห่นำไปบำเพ็ญกุศล และสมโภชเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะกระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้บรรยากาศของเช้าในวันนี้คึกคักเป็นพิเศษพระครูสถิตนราธิการ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม กล่าวว่า การจัดงานประเพณีชักพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญชวน สำนักสงฆ์ และวัดในพื้นที่ปกครองเข้าร่วมด้วย และในครั้งหน้าทางวัดคลองท่อมจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ รวมทั้งได้ร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี แสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

  
บรรยากาศเต็มด้วยแรงศรัทธา และมีพี่น้องประชาชน และขบวนกลองยาวชาวบ้านเต้นรำอย่างสนุกสนานไปตลอดเส้นทางที่ชักลากผ่านในพื้นที่กว่าหลายกิโลเมตร ซึ้งวันนี้จะนำมาจอดไว้หน้า สนง.เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เพื่อให้ชาวบ้านได้มาร่วมทำบุญ และในวันที่ 15 ต.ค.2562 เวลา 15.00 เป็นต้นไป จะชักลากเดินทางไปสู่วัดคลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อทำพิธีต่อไป

ภาพ/ข่าว  มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.