Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (24 ตุลาคม 62) ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการ จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562 ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มีการจัดแข่งขันใน 5 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย , เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย , เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย , เรือยาวเล็ก ภายในจังหวัด 30 ฝีพาย และประเภทเรือตะเข้ (จัดแข่งขันในช่วงค่ำ วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562) มีการจุดพลุ เฉลิมฉลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างยิ่งใหญ่ ชมฟรีตลอดงาน  นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP จังหวัดนครสวรรค์ มาจำหน่ายมากมาย คอนเสิร์ตจากนักร้องดัง ทุกคืน ส่วนในเรื่องใช้สถานที่จะคอนเสิร์ต จังหวัดได้หารือกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 จังหวัดนครสวรรค์ ทราบว่าบริเวณสนามหน้าศาลากลางมีระเบียบจังหวัดนครสวรรค์ว่าด้วยการขออนุญาตใช้สนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์พ. ศ. 2559 ข้อ6 กำหนดให้สามารถใช้ได้ในกรณี งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ งานกาชาดประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ และงานตามปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้จัดขึ้น และตามข้อ 7 งานอื่นนอกเหนือจากข้อที่ 6 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเป็นไปเพื่อกิจกรรมสาธารณะกุศล กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเพื่อประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน ซึ่งมิใช่มุ่งหวังเชิงพาณิชย์หรือเน้นการค้าเพื่อหวังผลกำไรเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสนามได้ ผู้จัดจึงจัดที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทน

ในส่วนผู้สนับสนุนหลักจัดสรรงบประมาณปีนี้มี 5 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุน 1,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 500,000 บาท ธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด สนับสนุนหน่วยงานละ 300,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ซึ่งการใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นไปตามระเบียบราชการที่สามารถตรวจสอบได้!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.