Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน...!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอหนองฉางกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองขุนชาติ โบสถ์  วิหาร เจดีย์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงครัว ห้องน้ำ บริเวณรั้วรอบวัด และกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองหน้าวัด รวมทั้งตัดหญ้า และตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณวัดให้สวยงาม เป็นระเบียบ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นในส่วนภูมิภาค ...


ภาพข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน รายงาน 061-1828363
ขับเคลื่อนโดย Blogger.