Header Ads

กองทัพเรือ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพแก่ทหารกองประจำการ ส่งเสริมความรู้วิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวเมื่อปลดประจำการไปแล้ว

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (25 ต.ค.62) พลเรือตรี สมพงษ์ บุญด้วยลาน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลุบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ผู้อำนวยการหลักสูตร ครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการจัดฝึกอบรม ทหารกองประจำการผู้เข้ารับ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี


          พลเรือตรี สมพงษ์ บุญด้วยลาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงกลาโหม มีข้อตกลงร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะวิชาชีพ ให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการจากกองทัพเรือ ไปประกอบอาชีพส่วนตัวนั้น คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้จัดให้มีการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 4 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว เมื่อปลดประจำการไปแล้ว          สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับสมัครทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ และช่างปูนปั้นไม้เทียม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 72 นาย
ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.