Header Ads

ระยอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ในพื้นที่ อบต.บ้านแลง บริการประชาชนอย่างเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล


ระยอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ในพื้นที่ อบต.บ้านแลง บริการประชาชนอย่างเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายสายันต์ ศรีเผือก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลงและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระในการเดินทางไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ห่างไกลให้กับประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ One Stop Service พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรม ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังเป็นการรับทราบและปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งเป็นการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดต่อไป
นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้นำถุงบรรเทาทุกข์มอบให้แก่ราษฎร จำนวน 100 ชุด มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน และออกเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง โดยมอบของปัจจัย 4 และเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท

ข่าวโดย....ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.