Header Ads

นครนายก-ผู้ว่าราชการพร้อมด้วย จนท.ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

นครนายก-ผู้ว่าราชการพร้อมด้วย จนท.ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะ จนท.ตรวจสอบคุณภาพน้ำลงพื้นที่นำอุปกรณ์วัดค่าน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชลหลังช้างป่าพลัดตกน้ำตกเหวนรกตาย11ตัว
     ที่นครนายก นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จนท.ของอุทยานเขาใหญ่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7.สระบุรี คณะทำงานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายกได้นำน้ำหมักชีวภาพ พด.6 สูตรเร่งด่วนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นมาเทและทำระบบโปรยเป็นฝอยละอองน้ำ จากจุดสะพานต้นน้ำของน้ำตกเหวนรก จากกรณีที่ช้างป่าพลัดตกน้ำตกเหวนรก ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดย จนท.ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล หลังจากเกิดเหตุการณ์ช้างป่าพลัดตกน้ำเหวนรกตาย จำนวน 11  ตัว เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562  โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 4 จุด ดังนี้
1) จุดด้านบนน้ำตกเหวนรก
2) จุดวางตาข่าย ปลายน้ำตกเหวนรก
3) บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล
4) จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ Ny5 หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล
ซึ่งจากค่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น (ค่า DO และค่า Ph) ทั้ง 4 จุด คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี จะได้นำตัวอย่างน้ำที่เก็บจาก 4 จุด ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งข่าวโดย...สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.