Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว เตรียมพร้อมการจัดงาน"ชาติพันธุ์ไทดำ"


  วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกรรมการดำเนินงานชาติพันธุ์ ไทดำโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันตำบลเขาดิน กำนันตำบลหนองเต่า ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการไทยดำเข้าร่วมประชุมการบริหารไทดำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดงานกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำของพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งมีอยู่ 2 หมู่บ้านคือบ้านยางใหญ่ ต.หนองเต่า และบ้านคลองคล้า ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมธรรมคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 2 โดยมีมติจัดงานตุ้มโฮมพี่น้องไทดำในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่สนามโรงเรียนบ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ข่าวโดย !!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.