Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีที่มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 3 ต.ค. 62 ที่ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ,นายสุพล ธนูรักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

* พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า วันนี้อาชีพเกษตรกรรมจะต้องมีการจัดระเบียบให้ดีขอฝากคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ด้วย และคณะกรรมการทุกคน ช่วยกันทำความเข้าใจง่ายๆ ให้เกษตรกร "วันนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือการตัดเสื้อเฉพาะตัวให้เกษตรกรแต่ละชนิด ทำการตลาดให้แต่ละชนิด ส่งเสริม สร้างมาตรการให้แต่ละชนิด แต่ละประเภท มันถึงจะโตไปพร้อมๆ กัน ทำให้ดีมาน ซัพพลายสอดคล้องกัน จะต้องตัดเสื้อให้ตรงตัว เพื่อใช้งบประมาณน้อยลง ใช้ผ้าให้น้อยลง จะได้เกิดประโยชน์สูงสุด" "ฉะนั้น วงจรภาคเกษตร พี่น้องเกษตรกรคือฐานราก รากแก้ว ผมไม่ได้ดูถูก ใครจะไปเรียกท่านอย่างอื่น ผมไม่เคยเรียก ท่านคือรากแก้วของแผ่นดิน ที่ยึดแผ่นดินของเราไว้จนทุกวันนี้ เกษตรกรทั้งนั้น ดังนั้นท่านคือคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศ จะมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างก็อยู่กันมา ท่านคือผู้รักษาแผ่นดินมาโดยตลอด วันนี้ทำอย่างไรให้แผ่นดินผืนนี้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการพัฒนาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไม่เช่นนั้นไม่ทันแน่ ลูกหลานจะลำบากกว่านี้ ถ้ายังทำแบบดั้งเดิม" นายกฯ กล่าว

  

** นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะนำนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกที่ให้ไว้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกร ,องค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งตามนโยบายต่อไปข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.