Header Ads

นราธิวาสประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา

ที่ห่อประชุม กองร้อย อส. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระ เป็นประธาน การประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุเรียนคุณภาพ)ประจำปี 2563 โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ และตัวแทนจากอำเภอเจาะไอร้อง อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุม         นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เปิดเผยว่าในที่ประชุมเน้นให้เกษตรกรมีการตัดแต่งกิ่งก่อนฤดูการออกดอกให้ตัดแต่งลูกที่เริ่มออกใหม่อย่าให้มีลูกมากเกินไป ให้คัดเลือกลูกดีมีคุณภาพเพื่อขายในราคาสูงตามมารตฐาน ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการบำรุงต้น ดูแลรักษาสม่ำเสมอ ต้นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุเรียนขาดน้ำไม่ได้ ไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมี ยาเคมีในการฆ่าวัชพืชหรือแมลง ไม่ให้ทุเรียนเป็นหนอน 100% จากปีที่ผ่านมาเป็นหนอน 70%ต้องรวมกลุ่มทุเรียนคุณภาพของ3อำเภอนี้เพราะดินดีผลผลิตจึงดี ทางสถาบันปิดทองหลังพระประกันราคาเพราะมีตลาดรองรับที่แน่นอน ถ้าทุเรียนเป็นหนอนจะปรับเกษตรกรกก.ละ 50 สตางค์
                                    ///////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.