Header Ads

พังงา – ข้าราชการ สพป.พังงาลุกฮือ ร่วมแต่งชุดดำชูป้ายคัดค้านแนวคิดปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ


        วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (สพป.พังงา) อ.เมืองพังงา นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงากว่า 100 คน ร่วมกันแต่งชุดดำพร้อมกับชูป้ายและอ่านแถลงการณ์คัดค้านแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและเร่งปรับปรุงโครงสร้างกระทวงศึกษาธิการ อันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งระบบ โดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะมีสภาพที่เปลี่ยนไปไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะคงเดิมหรือตกต่ำลง อาจส่งผลต่อการบริหารและการจัดการศึกษาได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และปรับปรุง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า อาจมีการยุบเลิกเขตพื้นที่การศึกษาและจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแทน


    ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญโดยคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่นั้นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสำคัญ และขอเป็นองค์กรแนวร่วมในการคัดค้าน แนวคิดและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกอำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมกันแต่งชุดดำ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับปรุโครสร้างกระทวงศึกษาธิการ
อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.