Header Ads

พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เผยพร้อมทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกันทุกภาคส่วน

วันนี้ (4 ต.ค.62) นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา ก่อนจะเดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพระภายในจวนผู้ว่าฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการทำงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ (วันที่ 1 ต.ค.62) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก


นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ ว่า เบื้องต้นจะทำการศึกษาบริบทต่างๆ ของจังหวัดพะเยาประมาณ 2-3 เดือน ก่อนที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ตนได้มีการคิดและสังเคราะห์ไว้ เพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนากว๊านพะเยา การเพิ่มแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนชาวพะเยา ในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาหมอกควัน จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว นอกจากนี้ การพัฒนาเส้นทางด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง ให้สามารถเดินทางขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก และอนาคตจะมีการพูดคุยกับทาง สปป.ลาว ในการขับเคลื่อนงานร่วมกันด้วย อย่างไรก็ตามในเรื่องการท่องเที่ยว อยากจะพัฒนาจังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะพักค้างคืน ไม่ใช่เป็นแค่เมืองผ่าน ตรงนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจะพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกันต่อไป
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.