Header Ads

ชุมพร-เตรียมความพร้อมซ้อมแผนบรรเทาสารธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

29 ตุลาคม2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานซ้อมแผน บรรเทาสารธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ.มลฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัคร กู้ภัยสายชล และหน่วยบรรเทาสารธารณภัย จังหวัดชุมพร เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่าในการซ้อมแผนในวันนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในกรณีเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้น จังหวัดชุมพรและหน่วยบรรเทาสารธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างท่วงที

ภาพ/ข่าว
ภุชงค์ ทองมี(นะ ขุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.