Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวจัดงานสืบสานประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทดำ หรือ ประเพณีตุ้มโฮมปี้น้องไต        วันนี้ที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นายรัฐพล ธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชุมชนไทดำ บ้านยางใหญ่ อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประเพณี "ตุ้มโฮม พี่น้องไทดำ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไทดำ การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฟิ้นฟูส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทดำแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชาวไทดำที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ที่เดินทางมาร่วมงานสืบสานประเพณีในวันนี้สำหรับประวัติชาวไทยดำสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำมีถิ่นฐานอยู่ในเขตสิบสองจุไทเดิมหรือบริเวณลุ่มแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงในเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน อาหาร การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ในวันนี้อำเภอเก้าเลี้ยวได้มีการจัดงานประเพณี "ตุ้มโฮม พี่น้องไทดำ " เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น

         สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีการเล่นมะกอนลอดห่วง การแสดงประเพณีและการละเล่นพื้นเมือง ของคณะชมรมไทดำภาคเหนือและการเลี้ยงอาหารไทดำก่อนการเปิดงานได้มีการเชิญพี่น้องชาวไทดำรำวงรอบเวที9รอบตามประเพณีแต่โบราณเหมือนเป็นการแก้บนว่าเมื่อไหร่ที่ได้มีงานประเพณีนี้ขึ้นชาวไทดำก่อนเริ่มงานจะมีการรำวง9รอบ ก่อนการเปิดงานและร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวไทดำซึ่งส่วนใหญ่จะมีผักสมุนไพรเป็นส่วนผสมทั้งนั้น จากนั้นร่วมกันร้องเพลงไทดำรำพันและแลกเปลี่ยนแนวคิดใน ของชาวไทดำในแต่ละพื้นที่ด้านในปีหน้านายอำเภอเก้าเลี้ยวเตรียมจัดงานวันไทดำโลกเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทดำต่อไป


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644-0641422919!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.