Header Ads

พิจิตร - นายอำเภอเมืองพิจิตรนำชาวบ้าน - พระสงฆ์ - ลิเก ปั่น ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยผู้พิการติดบ้านติดเตียง

สังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วย-ผู้พิการ นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งเป็นภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องใส่ใจดูแล แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจทำให้ลูกหลานต้องออกไปทำมาหากิน บางครัวเรือนปล่อยทิ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ป่วยติดบ้านติดเตียงต้องอยู่เพียงลำพัง ชมรมผู้สูงอายุจึงรวมตัวกันพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ และศิลปินลิเก ใช้กิจกรรมปั่นจักรยานออกตระเวนเยี่ยมให้กำลังใจ สร้างรอยยิ้ม เติมความสุข
   
วันที่ 15 ต.ค. 2562  นายพจน์  หรูวรนันท์  นายอำเภอเมืองพิจิตร , พร้อมด้วย นางอุมาพร   แก้วทอง  นายก อบต.คลองคะเชนทร์ และ นายจำนงค์  คชรอด   ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองคะเชนทร์ ,กำนันพูนทรัพย์  แก้วทอง , พระภิกษุสงฆ์ และศิลปินลิเก ได้ร่วมกันกับ รพ.สต.คลองคะเชนทร์ , รพ.สต.เมืองเก่า , รพ.สต.โรงช้าง และ สมาชิก อสม. รวมแล้วกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรม ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่ รวมตัวกันที่ รพ.สต.คลองคะเชนทร์  จากนั้นได้ปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามหมู่บ้านเพื่อนำกำลังใจและสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค และของใช้ ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง นำไปมอบให้พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อให้กำลังใจ  ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วย ผู้พิการ เหล่านี้ บางคน บางครัวเรือน มีความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ลูกหลานต้องไปทำงานนอกบ้าน ไปทำงานต่างจังหวัด บางครอบครัวจึงต้องปล่อยให้ ผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ต้องอยู่เพียงลำพังได้อาศัยแค่เพียงเพื่อนบ้านหรือ อสม.  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.คลองคะเชนทร์ ที่แวะเวียนมาตรวจสุขภาพได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ทำให้บุคคลเหล่านี้เหงา และว้าเหว่ ขาดเพื่อนคุย  ขาดกำลังใจ  ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรและชมรมผู้สูงอายุ ต.คลองคะเชนทร์ จึงเห็นความสำคัญของการให้กำลังใจ จึงได้จัดโครงการ ปั่น ปันน้ำใจ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นนักเทศก์  นักแหล่ รวมถึงศิลปินลิเก ที่เป็นทีมงานของพระเฉลาโฟโต้  ได้ร่วมเส้นทางในการไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเมื่อผู้สูงอายุเห็นเพื่อนบ้าน  เห็นพระภิกษุสงฆ์ และศิลปินลิเกมาสร้างความสุขเติมรอยยิ้มให้ ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เวลาสั้นๆก็เปรียบเสมือนน้ำใจ น้ำเย็น ที่ทำให้ชุ่มฉ่ำ มีกำลังกาย  กำลังใจ ที่จะอยู่ต่อสู้กับชีวิตที่มีความหวังว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
   
นายพจน์  หรูวรนันท์  นายอำเภอเมืองพิจิตร กล่าวว่า  สังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียงของจังหวัดพิจิตร นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้สูงอายุของ จ.พิจิตร  มีมากถึง 24.2% ของจำนวนประชากร จึงต้องให้ความสำคัญใส่ใจดูแล  ให้ต้องช่วยกันรักษาสุขภาพสร้างการออกกำลังกายและการกินอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างกลุ่มเครือข่ายสังคมผู้สูงอายุให้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน โดยใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในทุกพื้นที่เพื่อใช้ในการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ดังกล่าวนี้อีกด้วยภาพ/ข่าว  สิทธิพจน์  พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.