Header Ads

พะเยา - รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง ลั่นพร้อม พัฒนา จังหวัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ.อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่งานพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นกลาง ขอให้พ่อขุนงำเมืองช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในโอกาสเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา ในฐานะที่เป็น ส.ส เขต1 ได้มีแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยาขอจะขอดำเนินการช่วยเหลือเกษตรก่อน โดยจะทำเป็นเป็นโมเดล คู่ขนานกันไปหลายหลายเรื่อง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพะเยาของเรื่องถนน และอื่นๆทั้งทางพะเยามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งจะทำในรูปแบบของโมเดล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะมีการจัดงานข้าวหอมมะลิโลกที่พื้นที่จังหวัดพะเยาและจะมีการจัดงานลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาและมีอะไรหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาข้าวหอมมะลิ ราคาขั้นต่ำต้องเริ่มที่ 18,000 บาท ยางพารากิโลกรัมละ 60 - 65 บาทในเรื่องของราคาของเกษตรกรรมสัตว์เลี้ยงหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรพืชไร่ เรือกสวน ก็จะยกระดับด้วยการเอากระดาษนำการผลิตและเวลานี้ดูแลการเกษตร ที่จะทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้พื้นที่ของ สปก.และให้ตำบล อำเภอ เป็นบริษัท พร้อมจะมีตลาด อตก.เป็นตลาดของจังหวัดที่จะรองรับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งได้ ไปทำเอ็มโอยู กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยหลายบริษัทระบายสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดพะเยาซึ่งมีผู้ว่าฯพร้อมด้วยทุกภาคส่วนในการบริหารแผ่นดินแบบบูรณาการบริหารจังหวัดพะเยาซึ่งมีความมั่นใจว่าในปลายปีที่จะถึงนี้รูปแบบชัดเจนในการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่สำคัญที่สุดณเวลานี้งบประมาณต่างๆที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ทำการติดตามนำมาบริหารและพัฒนาจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไปภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.