Header Ads

เกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางยื่นหนังสือผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเรียกร้องราคาอ้อยตกต่ำ

   วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ที่สนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ รวมตัวกว่า 600 คน เดินทางบุกยื่นหนังสือ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงห์วิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเรียกร้องแก้ปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ำและเป็นปัญหาทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มจากราคาค่าปุ๋ยค่ายา แต่ราคาอ้อยกลับมีราคาต่ำจนส่งผลให้เกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยได้รับความเดือดร้อน จากปัญหา ราคาอ้อยที่ตกต่ำเหลือเพียงตันละ 670 บาท
หลังจากนั้น นายอรรถพรได้เดินทางลงมารับเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพร้อมทั้งได้มีการพูดคุยเจรจากับทางกลุ่มชาวไร่อ้อย โดยจะประสานกับทางรัฐบาลเพื่อปรึกษากับ 3 องค์กรหลัก ประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ซึ่งจะได้ร่วมกันประชุมหารือในการ แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะประสานเรื่องผ่านไปยังรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรที่เรียกร้อง ถึงปัญหาราคาอ้อยที่ตกต่ำ พร้อมจะหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งก็ทำให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวพึงพอใจถึงการที่หน่วยงานรัฐลงมาแก้ปัญหา จึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ
ด้านนายอนันต์ เย็นตั้ง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควนครสวรรค์ ได้ให้รายละเอียดว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยเดือดร้อนมานาน3ปีแล้วเรื่องราคาอ้อยตกต่ำทำให้ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตเกษตรกรต้องเป็นหนี้สินล้นพ้นเนื่องจากราคาอ้อยตกต่ำมาในวันนี้จึงออกมาทวงถามรัฐบาและพรรคการเมืองที่รับปากไว้ให้ทำตามที่พูดและให้นโยบายไว้ต่อเกษตรกรเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้อยู่รอดตนเองและพี่น้องชาวไร่อ้อยจึงออกมาทวงถามไปยังนักการเมืองที่ได้รับปากไว้ให้ทำตามที่ได้รับปากไว้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วย
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.