Header Ads

เชียงราย - กลุ่มสล่าเมืองพานรวมตัวเปิดหอศิลป์แห่งแรกของอำเภอพานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของผู้ชื่น ชอบงานศิลปะนำผลงานศิลปะหลายร้อยชิ้นโชว์

กลุ่มสล่าเมืองพานกว่า 30 ชีวิตนำโดย นายพานทอง แสนจันทร์ ประธานสล่าเมืองพาน ได้รวมตัว
กันเปิดหอศิลป์เมืองพานขึ้นที่อาคารไปรษณีย์เก่า หน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย
มีนายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางภัทราวดี  สุทธิธนกูล
นายอำเภอพาน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด   สำหรับหอศิลป์พาน นับเป็นหอศิลป์แห่งแรกแห่ง
เดียวของจังหวัดเชียงราย ที่กลุ่มสล่าเมืองพานร่วมกันเปิดขึ้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
อำเภอพาน สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานศิลปะได้มาชื่นชมความสวยงามผลงานภาพ
วาดของกลุ่มสล่าเมืองพาน สนนราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นมาโชว์ในหอศิลป์เมืองพานให้นัก
ท่องเที่ยวได้เช้าชมฟรีกว่า 500 ชิ้น ซึ่งนางภัทราวดี  สุทธิธนกูล นายอำเภอพานกล่าวว่า หอศิลป์
แห่งนี้เป็นหอศิลป์แห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอพานจะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่ง
เรียนรู้งานศิลปะแก่ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สามารถมาชมมาศึกษาหาความรู้
ด้านการวาดภาพได้ฟรี จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอพาน ชาวจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักท่องเที่ยว
จากพื้นที่ข้างเคียงและจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหากมาเที่ยวเชียงรายขอเชิญมาเยี่ยมชม
ความสวยงามของงานศิลปะของสล่าเมืองพานได้ฟรีและหากใคนสนใจจะซื้อก็มีจำหน่ายด้วยส่วนทางด้านนายพานทอง แสนจันทร์ ประธานสล่าเมืองพานกล่าวว่า หอศิลป์เมืองพานเปิดขึ้น
จากความร่วมมือของกลุ่มสล่าเมืองพานที่ทุกคนตั้งใจที่จะร่วมกันสืบสานศิลปะ โดยใช้เงินที่ได้
รางวัลการประกวดขบวนในงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกมส์ครั้งที่ผ่านมา และการขายเสื้อของ
กลุ่มสล่าเมืองพานทุกคนที่ร่วมกัน ซึ่งต่อไปหอสิลป์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นแหล่ง
ปลูกต้นกล้าทางศิลปะ เพื่อคนอำเภอพาน และยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพาน ใน
อนาคตกลุ่มศิลปินเมืองพานจะร่วมกันวาดภาพไว้สองข้างถนน เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพาน
ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมภาพวาดที่มีการรังสรรค์โดยศิลปินกลุ่มเมืองพาน 

                                

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน
รมณ ภัทรทองศักถ่ายภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.