Header Ads

ระยอง - นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งติดตามการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพัง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยนายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา และนายวิชิต บุดดา นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่บริเวณ ม.4 ชุมชนบ้านทับมา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนกรอกใน สาย 36 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่บริเวณ ม.1 ชุมชนบ้านขนาบ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองทับมา) ลุ่มน้ำทับมาระยะที่ 3 ในการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพัง และเพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของชลประทานจังหวัดระยอง ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ 30  พฤศจิกายน  2562 นี้


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.