Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยช่วงเวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสาขาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลหลักเมืองได้ร่วมกับห้างบิ๊กซีสาขาราชบุรี นำเหล่าข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา กว่า 100 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ 2 ฝั่งริมถนนเพชรเกษม ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อปรับบปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้บอกเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวว่า อยากทำความดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยวันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทุกคนก็อยากร่วมกันทำความดี ทำบุญตักบาท และร่วมกันทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั้งประเทศ

ส่วนที่บริเวณหน้าสถานนีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วิทลาลัยสารพัดช่างราชบุรี พร้อมด้วยสมาคมเสริมสวยแต่งผมจังหวัดราชบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมชายหญิงฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกับร้านตัดผมชั้นนำในจังหวัดราชบุรีกว่า 50 ร้าน มาบริการหมุนเวียนตัดแต่งทรงผมให้กับประชาชนชายหญิง เด็ก และคนชรา ในเขตพื้นที่เมืองราชบุรีฟรี โดยมีประชาชนในพื้นที่ทั้งชายหญิงจำนวนมากมาตัดแต่งทรงผม และนำบุตรหลานและคนชรามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

สำหรับที่หน้าสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 12-13 ต.ค.62 โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต
ส่วนที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้จัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับประทานฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รวมกันจัดทำผัดหมี่ซั่ว จำนวน 30 กิโล ขนมจีนน้ำยา 30 กิโล ลูกชิ้นย่าง 100 กิโล และน้ำส้ม 16 ลัง แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี

เจ้อร เจ้าของร้านขายไข่ในตลาดสดเทศบาล ได้บอกว่าตนเองได้ร่วมกันเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งชาติ คือวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตนและเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดจึงอยากทำอะไรที่เป็นความดีถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน ส่วนที่เลือกทำผัดหมี่ซั่วนั้น เพราะว่าประชาชนที่ได้ทานจะได้นึกถึงพระองค์ท่านพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป

และส่วนที่บริเวณถนนวรเดช ริมเขื่อนประชารัฐพัฒนา จ.ราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ได้ร่วมกับนางภาวินี เฮงใจบุญ ผู้บริหารกลุ่มรถ Hot man และ True Friend Racirg Team นำอาหาร ขนม และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ตั้้งโต๊ะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านทางถนนวรเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ได้กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีสาธารณกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ถึงแม้จะเป็นการทำความดีเพียงเล็กๆ แต่ถ้าคนไทยทั้งประเทศร่วมกันทำความดีถวายแค่พระองค์ท่าน ก็จะกลายเป็นบุญกุศลอันยิ่งส่งไปถึงพระองค์ท่านที่อยู่บนสู่สรวงสวรรค์คาลัย ซึ่งตนก็จะยึดมั่นในคำสอนของพระองค์ท่านเป็นที่ตั้งที่ว่า พอเพียง ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เลือกงาน เรียนรู้ตลอดชีวิต และทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อมาปรับใช้ไว้ค่อยช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.