Header Ads

พุทธศาสนิกชนชาวตราดรวมทั้งคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดคลองเพชรอำเภอเมืองตราดเนืองแน่น

พุทธศาสนิกชนชาวตราดรวมทั้งคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่วัดคลองเพชรอำเภอเมืองตราดเนืองแน่น
             วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดคลองเพชร ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราดพุทธศาสนิกชนชาวตราดรวมทั้งคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดตราดจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยวันปีนี้ได้ตรงกับวันออกพรรษาวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11อีกด้วย
                    พระครูวิเศษธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดคลองเพชร กล่าวว่า การทำบุญครั้งนี้อยากให้ประชาชนชาวตราดทุกคนได้น้อมนำคำสอนของพระองค์นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการทำงาน ในการครองตน ในการปฏิบัติธรรม  พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์โดยเฉพาะรัชกาลที่ 9 ท่านได้เป็นแบบอย่างในการทำงาน ปฏิบัติตัวที่ดีที่สุด หากปฏิบัติแล้วจะทำให้มีบุญกุศลมาก
ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.