Header Ads

ชุมพร-ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ชุมพร-ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร พร้อมนางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร  เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์ จังหวัดชุมพร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดชุมพร

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน คณุยายผ่อง ลีฬหคุณากร อายุ 91ปี ซึ่งเคยผ่าตัดสมอง ทำให้สมองสูญเสียความทรงจำ พูดจาไม่รู้เรื่อง และคุณตาปรีชา ลีฬคุณากร อายุ 91ปี คุณตาปรีชา ยังแข็งแร็ง ความจำยังดี แต่ไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่

ในการนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะเหล่ากาชาด จังหวัดชุมพร มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณตาและคุณยายทั้งสองท่าน ณ.บ้านเลขที่ 22/3 หมู่7 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ภาพ/ข่าวโดย... ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.