Header Ads

ชลบุรี - เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก ณ วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋)

          เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562 โดยมีพระสังฆาธิการ คณะกรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          วันนี้ (7 ต.ค.62) เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วราชอาณาจักร และจะทำการสอบไปจนถึงวันที่ 10 ต.ค.62 การสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจของพระสงฆ์ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวงเพื่อให้มั่นใจในความพร้อมที่จะร่วมกันธำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป กล่าวคือ หากได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกที่ดี ตั้งใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนนั้น และช่วยกันเผยแผ่แนะนำให้ผู้อื่นได้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ จึงนับเป็นผู้ร่วมมอบมรดกธรรมให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งเป็นปัจจัยอันสำคัญที่จะสร้างความสุขความเจริญแก่ตนและครอบครัว อำนวยคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.