Header Ads

พะเยา - ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ ระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน โดยช่างชำนาญการ เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้า  ในโครงการ "จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม"


นายนฐกร กาตาสาย ประธานชมรมมาตรฐานไฟฟ้าพะเยา เปิดเผยว่า ทางชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ได้จัดโครงการ “จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม” ในแหล่งชุมชนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่ระบบไฟฟ้าไม่มีความปลอดภัย มีจุดเสี่ยงไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และไม่มีงบประมาณ ทางชมรมจะทำการซ่อมบำรุง ตรวจสอบปรับปรุงให้มีความปลอดภัย และติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยนำช่างที่มีฝีมือ ช่างชำนาญการ และมีใบอนุญาต มาช่วยกันซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในวันนี้ก็ได้ร่วมกับสมาชิกชมรม กว่า 20 คน มาติดตั้งไฟฟ้าแผงระบบโซล่าร์เชลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ ณ.ที่พักสงฆ์ บ้านศรีพรมปัวนาค ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 20 ปี และได้ทำการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าที่มีการชำรุด เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้า ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10 แล้วและจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง


สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ แจ้งให้ทางชมรมมาตรฐานไฟฟ้าพะเยา สามารถติดต่อได้ทางเฟสบุ๊ค “ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา” หรือติดต่อที่ประธานชมรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-4017509

ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.