Header Ads

ศรีสะเกษ-โรตารีกันทรลักษ์จัดโครงการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์นักเรียน ม.ปลายช่วงปิดเรียน

ศรีสะเกษ-โรตารีกันทรลักษ์จัดโครงการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์นักเรียน ม.ปลายช่วงปิดเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธาตรี ลีธีระประเสิรฐ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์นักเรียน ม.ปลายช่วงปิดเรียน ซึ่งสโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ภาค3340 โรตารีสากล และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์นักเรียน ม4, ม.5, ม. 6,  รวม 89 คน  โดยมีนางราตรี หล่อวินิจนันท์ นายกสโมสรโรตารีกันทรลักษ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยมี อ.พิรพงศ์ อินทพงษ์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 62 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00-12.00 น.  และภาคบ่าย เวลา 13.30-15.30 น. รวม 13 วัน
 นายธาตรี ลีธีระประเสริฐ กล่าวว่า โรตารีเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยนักธุรกิจผู้ประกอบการผู้มีสัมมาอาชีพแขนงต่างๆ ได้มาร่วมกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งสโมสรโรตารีกันทรลักษ์มองเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศชาติอย่างมีคุณภาพในอนาคตจึงได้จัดทำ โครงการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นำความรู้  หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆได้ ///

    ภาพ/ข่าว โดย...วสันต์ ดอกไม้

ขับเคลื่อนโดย Blogger.