Header Ads

ราชบุรี - ผู้ว่าฯราชบุรี นำจิตอาสาทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 ต.ค. 62 ที่บริเวณด้านหน้าองค์พระปางลีลา อุทยานหินเขางู อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นาย ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปางลีลา อุทยานหินเขางู อ.เมืองราชบุรี โดยนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ล้างถนน เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ได้ขุดลอกเก็บวัชพืชในลำห้วยตะแคง และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อพลกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ สร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบมาจนปัจจุบันนี้

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.