Header Ads

ระยอง - ชุมชนกุหลาบดำ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดอบรมเต้นแอโรบิก เพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง นางสาวสุพิชญ์ชญา ไชโย รองนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า เป็นประธานเปิดโครงการแอโรบิกชุมชนกุหลาบดำเต้นเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 มี พ.จ.อ.จักรพันธ์ กรณัฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เทศบาลตำบลมาบข่า นายจเร จันทร์ศรี ประธานชุมชนกุหลาบดำ และนางสาวรัศมี เกิดเดช ประธานชมรมแอโรบิกกุหลาบดำ ร่วมเป็นเกียรติฯ มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และเพื่อเป็นทางเลือก ส่งเสริมสนับสนุนให้กับประชาชนในทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งมีทักษะในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก อีกด้วย
ต้น ข่าวนิคมฯ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.