Header Ads

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับชาวยโสธร

ที่วัดสิงห์ท่า ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร วันนี้ี่ 7 ต.ค.62 นายบุญธรรม เลิศสุขึเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับชาวยโสธร โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน นักธุรกิจและประชาชนชาวยโสธร ให้การต้อนรับและร่วมทอดผ้าป่า โดยเงินทอดผ้าป่าครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนเพื่อสร้างฐานที่ตั้ง สิงห์โคก และสิงห์ท่า ที่เป็นสิงห์คู่บ้านคู่เมืองยโสธร มาแต่โบราณ รวมทั้งการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมปัญจมงคล โดยได้เงินทอดถวายผ้าป่าครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน เจ็ดแสนบาทเศษ และยังได้ทำพิธียกรูปหล่อสิงห์ทั้งสองขึ้นวางบนแท่นพร้อมถวายเงินผ้าป่าพร้อมอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ด้วย

วีรพล บุญเดช
ขับเคลื่อนโดย Blogger.