Header Ads

สมาชิกวุฒิสภานำทหารอากาศเยียวยาโรงเรียนประสบอุทกภัย


อุบลราชธานี   ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่หยุด ล่าสุด สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม "ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย" ที่ จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้  ( 19 ต.ค.62 )  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภา  พลอากาศเอกสิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอกาศ  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ลงพื้นที่ช่วยเหลือและพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย"จังหวัดอุบลราชธานี     ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับกองทักอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดขึ้น

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  การแสงดของศิลปินดารานักแสดง จากโทรทัศน์ ช่อง 8 และช่อง 3   การออกหน่วยมิตรประชาของกองทัพอากาศ   ได้แก่ การให้บริการตัดผม และตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น  การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพจำนวน  500 ถุง  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง   และมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง มอบอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 120 ชุด และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียน บ้านดอนตะลี โรงเรียนบ้านดอนพันชาด อำเภอตาลสุมและโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ครู นักเรียน  ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุขโดยเร็ว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป.


ข่าวโดย...กฤษณะ วิลามาศ  (093-4541833) รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.