Header Ads

อบต.อ่าวนางร่วมกับ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันรักษ์พีพี เก็บขยะบนเกาะพีพี และดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล รักษาสิ่งแวดล้อม


อบต.อ่าวนางร่วมกับ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันรักษ์พีพี  เก็บขยะบนเกาะพีพี และดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล รักษาสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 15 ต.ค.62 นายนันธวัช เจริญวรรณ. ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการวันรักษ์พีพี ณ บริเวณลานประติกรรมปลาใบเกาะพีพี หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายพันคำ กิตติธรกุล นายกอบต.อ่าวนาง นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกินกรรม วันรักษ์พีพี เป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 15 เดือนตุลาคม ของทุกปี เพื่อให้ประชาชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมกันเก็บขยะบนเกาะพีพี และการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลรอบเกาะพีพี รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี กลุ่มพิทักษ์พีพี ชมรมเรือหางยาวเกาะพีพี ผู้ประกอบการ. ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บนเกาะพีพี โดยรอบเกาะ ท่าเทียบเรือ และดำน้ำเก็บขยะตามเกาะแก่งต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงจำนวน 530 ลำ โดยมีเรือของสหกรณ์เรือหางยาวบริเวณเกาะพีพีจำกัด 350 ลำ และ กลุ่มผู้ประกอบการเรือหางยาวบ้านแหลมตง 180 ลำ เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นสิรมงคล . สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเรือโดยสารที่ให้บริการนักท่องเที่ยว
นายพันคำ กิตติธรกุล นายกอบต.อ่าวนาง กล่าวว่า กิจกกรมวันรักษ์พีพี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และจะจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ประชาชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ ที่มีจำนวนมาก ตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะพีพี นอกจากนั้นในปีนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรวมทั้งนักท่องเที่ยวเลิกทิ้งเศษพลาสติดลงสู่ทะเล เพราะจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
ข้อมูลข่าว / ภาพโดย...มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.