Header Ads

ตราด/ฟื้นภูมิปัญญา เล่นกัดปลาพื้นบ้าน กับปลาหัวเงิน


ปลาหัวเงิน เป็นปลาพื้นบ้าน ที่ในสมัยอดีตมีการจับปลาชนิดนี้ มาเลี้ยง และเล่น นำมากัดกัน เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ของเด็กๆ จนถึง ผู้ใหญ่  ตามท้องทุ่งนา ที่ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากมากแล้ว ซึ่งประวัติความเป็นมา การชนปลาหัวหัวเงินไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มเล่นกันมาแต่เมื่อใด ซึ่งนายณรงค์ฤทธิ์ ทองศรีสมบูรณ์  คณะกรรมการชุมชนบ้านตรอกตะแคง เป็นหนึ่งในการริเริ่ม ที่อยากจะอนุรักษ์ ฟื้นภูมิปัญญา การละเล่นพื้นบ้าน กับปลาหัวเงิน ที่เป็นของเล่น เด็กๆ ตามชนบท ที่พ่อแม่มีอาชีพ ทำนา ซึ่งนายณรงค์ฤทธิ์ ได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อน พื้นที่บ้านตรอกตะแคง ม.5 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิงจ.ตราด เต็มไปด้วยท้องทุ่งนา ชาวบ้านประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก ในช่วงที่เริ่มเข้าฤดูฝน เมื่อในนามีน้ำขังปลากหัวเงินจะขึ้นมาจากแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มขึ้นมาผสมพันธุ์ในน้ำจืด ซึ่งในช่วงนี้ปลาหัวเงิน จะมีนิสัยดุร้ายชอบกัดโดยเฉพาะปลาที่เป็นตัวผู้ เด็กๆ ที่ตามพ่อแม่ไปทำนา ก็จะ นำถุงไปจับปลา หัวเงิน นำมาเล่น ซึ่งเป็นที่นิยมเล่น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจุบันนี้ หายาก เพราะพื้นที่นา เปลี่ยนมาเป็นการทำนากุ้ง มีแต่สารเคมี ระบบนิเวศเปลี่ยนไป ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ สูญหายไปด้วย ด้วยความชอบ จึงอยากจะอนุรักษ์ ปลาหัวเงินเอาไว้ ให้เด็กๆรุ่นหลัง หรือผู้ที่มีความสนใจ ได้ศึกษา ซึ่งจุดเด่น ของปลาหัวเงิน คือ มีจุดกลมสีเงินเหมือนสีของตะกั่วขนาดใหญ่โดดเด่นอยู่บนสันหัวระหว่างนัยน์ตา อันเป็นที่มาของชื่อเรียก โดนในบางพื้นที่ เรียกว่า ปลาหัวตะกั่ว จะนิยมนำตัวผู้มากัดกัน ตัวไหนแพ้ ก็จะเป็นฝ่ายที่ว่ายหนี ปัจจุบันนี้มีการผสมพันธุ์ ทำให้มีสีสันหลายหลายมากขึ้น  ซึ่งนายณรงค์ฤทธิ์  ได้บอกอีกว่า เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โดยปล่อยไว้ ในอ่างดิน  อาหารก็จะเป็นลูกน้ำ และไรแดง ปัจจุบันนี้ มี มากกว่า 50 ตัว และถ้ามีจำนนวนเพิ่มมากขึ้น ก็จะนำไปปล่อย ลงสู่ท้องนา เพื่อให้ขายพันธุ์และเจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจ ขอคำปรึกษา คำแนะนำ ได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 089 924 9110 กลุ่มโอท็อปบ้านตรอกตะแคง...ข่าวโดย นิมิตร คชพร/ ธนเดช เดชะเทศ  ทีมข่าวภูมิภาครายการรอบรั้วภูธร ประจำจังหวัดตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.