Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ชาวราชบุรีร่วมใจ ตักบาตรเทโวโรหณะสืบสานพุทธศาสนาวันออกพรรษา

ราชบุรี ข่าว - ชาวราชบุรีร่วมใจ ตักบาตรเทโวโรหณะสืบสานพุทธศาสนาวันออกพรรษา

วันที่ 14 ต.ค.62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ชาวราชบุรีแห่ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยที่บริเวณลานวัดช่องลม พระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่มากกว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 12 รูป โดยประชาชนที่มาร่วมพิธีส่วนมากได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่เลือกมาตักบาตรที่วัดช่องลม เพราะเป็นวัดพระอารามหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวง โดยวันที่ 13 ต.ค. ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคต จึงอยากมาตักบาตรที่วัดช่องลมเพื่อถวายเป็นราชพระกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบกับวันนี้เป็นวันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันออกพรรษาอยู่แล้ว ประชาชนจึงเดินทางกันมาทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกันที่วัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน ร่วมกันเดินทางไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานประเพณีไทย และเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีพระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากประชาชนที่มารอใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ส่วนที่วัดโรงช้าง อ.เมือง จ.ราชบุรี มีประชาชนร่วมแต่งชุดขาวมาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเช่นเดียวกัน โดยมีประชาชนมากกว่า 500 คน มาร่วมพิธีทางศาสนากันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางวัดได้จัดให้มีพิธีปฏิบัติธรรม เช่นทำวัตรสวดมนต์ การนั่งสมาธิ และร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา ก่อนประชาชนจะร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีวันออกพรรษา

สำหรับที่วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งข้าราชการและประชาชนมากกว่า 1,500 คน ร่วมกันพาบุตรหลานมาร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยประชาชนที่เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้จัดเตรียมของที่จะนำมาใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามกำลังศรัทธา วางรอตามโต๊ะที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อรอใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและครอบครัว ที่มารอตักบาตรข้างสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษานั้น เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ

/////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.