Header Ads

น้ำแห้งแพเกยตื้น ที่นครสวรรค์


แพของชาวบ้าน ในคลองบางเคียน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กว่า 30 หลังคาเรือน ต้องเกยตื้นอยู่กลางลำคลอง หลังระดับน้ำได้แห้งขอดลงจนเหลือแต่พื้นดิน
ชาวเรือนแพอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เริมได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง  หลังคลองบางเคียนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตรเริ่มแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามฝั่งได้ จากการเปิดเผยของนายสมพงษ์ เปี่ยมมูลชาวแพในพื้นที่หมู่ที่13 บอกว่าขณะนี้นายสมพงษ์ เปี่ยมมูลชาวแพในพื้นที่หมู่ที่13 บอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ส่อเค้ารุนแรงหนัก  เนื่องจากในขณะนี้เรือนแพของชาวบ้านในคลองบางเคียนกว่า 30 หลังคาเรือนต้องเกยตื้นอยู่กลางลำคลอง หลังระดับน้ำได้แห้งขอดลงจนเหลือแต่พื้นดิน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกน้อยกว่าทุกปีจึงทำน้ำในลำคลองมีน้อยและแห้งหมดไปอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับในพื้นที่ยังมีการสูบน้ำทำนากันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคาดว่าน้ำที่เหลืออยู่ในก้นคลองอีกเพียงเล็กน้อยจะแห้งหมดไปก่อนที่จะถึงสิ้นปีนี้

ล่าสุดเรือนแพยังคงตั้งอยู่บนพื้นดินกลางลำคลองไม่สามารถขยับเรือนแพไปไหนได้  เรือนแพหลายหลังเกิดความลาดเอียงลูกบวบแตกได้รับความเสียหาย  บางหลังเสียหายอย่างหนักต้องใช้เงินในการซ่อมแซมนับหมื่นบาท  ซึ่งคาดว่าปัญหาภัยแล้งและน้ำแห้งดังกล่าวนี้จะยาวนานต่อออกไปอีกหลายเดือนและส่งผลกระทบจนถึงปีหน้า

!!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.