Header Ads

ชาวจังหวัดอุดรธานี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ชาวจังหวัดอุดรธานี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ด้วยความอบอุ่น และยินดียิ่ง


ทีมข่าวรอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.