Header Ads

ชลบุรี - อำเภอสัตหีบจัดพิธีอัญเชิญ "พระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ" ขึ้นประดิษฐาน ณ ณ แท่นหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.62 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาชีจรรย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนชาวสัตหีบ เข้าร่วมในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ถนนเลียบชายทะเล จ.ชลบุรี ซึ่งมีขบวนแห่พระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ จากวัดสัตหีบไปตามเส้นทางรอบตลาดสัตหีบผ่านเส้นทางถนนเลียบชายทะเลไปจนถึง ณ แท่นประดิษฐานที่ว่าการอำเภอสัตหีบ


สำหรับอำเภอสัตหีบได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 มีอาคารที่ว่าการและศาลาประชาคม เป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาติดต่อราชการ เป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานกละการขับเคลื่อนของรัฐบาล โดยมีข้าราชการและส่วนราชการของกระทรวงต่าง ๆ ที่มาให้บริการประชาชน และการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ สิ่งศักดิ์เพื่อเป็นสิริมงคล วันนี้ (2 ต.ค.62) นายอนุชา อินทศร ได้มีดำริจัดสร้างองค์พระพุทธรูปเพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ที่มาติดต่อราชการได้มีสิ่งยืดเหนี่ยวจิตใจ จึงได้นำเรียนปรึกษาคณะสงฆ์พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร และพระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) ซึ่งท่านได้ให้ความเมตตารับเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างองค์พระพุทธรูปและจัดให้มีพิธีหล่อพระ ณ โรงหล่อ อ.พนัสนิคม และการสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบซึ่งในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาพร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้มาร่วมกันเพื่ออัญเชิญพระพุทธประทานพรสัตตากรอินทกิตติโสภณ ขึ้นแท่นประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเป็นมงคลที่ทุก ๆ ภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมบุญอีกทั้งยังนำอาหารคาวหวานมาถวายพระภิกษุสงฆ์ และผู้มาร่วมแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวสัตหีบ

ภาพ/ข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.