Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ วางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์...!!

 *** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 14.00น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดถ้ำเขาวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดความยาว 21 เมตร มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยมีพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 4  วัดสุทัศ เทพวราราม พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 3  วัดบพิตรภิมุข พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายสงฆ์ พร้อม นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมงาน
สืบเนื่องจากวัดถ้ำเขาวง มีญาติโยมจิตศรัทธาเดินทางมาปฏิบัติธรรม  และเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการวัด และ คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อบุญเร่ง พร้อมกับได้เรียนเชิญนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาประชุมปรึกษาหารือว่าสมควรจัดสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์  ลักษณะประทับนอน เรียกกันว่า สีหไสยาสน์  เป็นการประทับนอนประดุจดังราชสีห์ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมและกราบไหว้...// วินัย ชำนาญปืน & สมาคมสื่อมวลชน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

ขับเคลื่อนโดย Blogger.