Header Ads

แพร่-วัดดอนแก้วจัดพิธีสืบชะตาหลวงทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ-แพร่ ก่อสร้างพระวิหาร

 วันที่27ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่วัดดอนแก้วหมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูป มีพระครูวรธรรมสารเจ้าคณะอำเภอสองเป็นประธานสงฆ์โดยได้พิจราณาแล้วไซ้ร์ให้แก่พระรูปไดรูปหนึ่งได้รับอานิสงค์จากการถวายทานผ้าพระกฐินจึงได้เลือกให้พระศราวุฒ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดดอนแก้วเป็นพระที่ได้รับผ้าพระกฐินของคณะผ้าพระกฐินจากกรุงเทพฯนำคณะโดยคุณธนวรรณ ปูคะสิน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มทีวาย โมลด์ กรุงเทพฯคุณจิรพงษ์ คุณพรรณพร ระตะวานิช พร้อมคณะได้นำผ้าพระกฐินมาทอดถวายที่วัดดอนแก้วเพื่อเป็นปัจจัยสมทบในการก่อสร้างพระวิหาร(ซุ้ม)ด้านหลังพระประธาน ส่วนในพิธีคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า"พิธีเสริมมงคลสืบชะตาหลวงให้กับทางเจ้าภาพ"วันนี้มีนายกิติพัฒน์ กะวังนายอำเภอสอง นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.สแพร่เขต2 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยายแห่งชาติแม่ยม และผู้นำหลายภาคส่วนมาร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านวัดดอนแก้วบ้านดอนชัย บ้านป่าเลา ตลอดถึงลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้ร่วมกันนำกฐินจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่นปัจจัยและยังมีธารน้ำใจของชาวบ้านได้มาตั้งโรงทานไว้บริการอาหารทุกอย่างกับแขกที่มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินส่วนปัจจัยในการทอกผ้าพระกฐินในวันนี้ทั้งหมดที่ได้เป็นจำนวนเงิน 312,350บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท)
วัดดอนแก้วได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพ.ศ.2549มีพระศราวุฒ ภูริปัญโญเป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มก่อสร้างพระวิหารมาหลายปีแล้วแต่ยังขาดทุนสมทบปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากส่วนการก่อสร้างแล้วเสร็จมาประมาณ90%"ลำพังจะรอส่วนปัจจัยจากคณะศรัทธาภายในหมู่บ้านคงจะแล้วเสร็จอย่างล่าช้าอย่างแน่นอนต้องพึงพาคณะผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาที่มีจิตกุศลอันแรงกล้าที่มาร่วมทำบุญถวายปัจจัยจึงจะสำเร็จลุล่วงได้ "เพื่อถนุบำรุงกิจของสงฆ์ตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านคงสืบไว้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาสืบคงไว้ต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.