Header Ads

แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์


               จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะมีบึงบอระเพ็ดที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวดีแล้ว ก็ยังมี อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม  เช่น น้ำตกแม่เรวา นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหิน และมีพื้นที่ป่าที่สวยงามให้ศึกษาธรรมชาติได้  ซึ่งทางอุทยานได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ  คือ แก่งลานนกยูง  ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ ลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ เป็นแม่น้ำสายหลักของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีลักษณะเป็นลำธารที่ราบมีเกาะแก่งต่างๆมากมาย พื้นที่ตั้งของป่าเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สำคัญและหายากใกล้สูญพันธุ์ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ คือ แก่งลานนกยูง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ มีลำน้ำแม่วงก์ไหลผ่านตลอดปี บริเวณโดยรอบมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น บรรยากาศร่มรื่น สายน้ำที่ไหลผ่านแก่งลานนกยูงจะไหลลงไปสู่แก่งเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แก่งลานนกยูงแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ต่างเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติกันเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะมีเกาะแก่งต่างๆให้ได้เล่นน้ำแล้วยังมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้และที่สำคัญยังมีจุดชมนกยูงซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้เห็นนกยูงและสัตว์ป่าบางชนิด ออกมาพักผ่อนหรือหาอาหารในบริเวณแก่งลานนกยูงแห่งนี้ได้


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.