Header Ads

ข่าวแพร่-สภ.พระธาตุช่อแฮ จัดงานวันตำรวจไทย ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ทำบุญตักบาตร มอบทุนกศ.และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือสนับสนุน

ข่าวแพร่-สภ.พระธาตุช่อแฮ จัดงานวันตำรวจไทย ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ทำบุญตักบาตร มอบทุนกศ.และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือสนับสนุน

 วันนี้ 17 ต.ค.62 เวลา 08.00 น.ที่สภ.พระธาตุช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ ได้จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2405 มีชื่อเรียกว่ากองโปลิศ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างเรื่อยมา กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2458 มีการประกาศรวมกรมพลตระเวนกับตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 กระทั่งเมื่อปี 2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์
        ในการจัดงานวันตำรวจสภ.พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีการทำบุญตักบาตรนีมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ อ่านสารวันตำรวจ กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณคน อุดมคติตำรวจ และมอบทุนการศึกษากับบุตรข้าราชการตำรวจ 4 นาย และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระธาตุช่อแฮ ดังนี้ นายสมศักดิ์ ล้อเฮงตระกูลวงศ์ นายศักดิ์ดา ภักดี นางชลดา หม้อกรอง นายสุชาติ วังกาวรรณ และนายสุรินทร์ งานขยัน โดยมีคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.พระธาตุช่อแฮ นำโดยนางอัมราพร มุ้งทองประธานและคณะกรรมการ ร่วมงานดังกล่าว พร้อมนั้นข้าราชการตำรวจร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงมาร์ตำรวจข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงาน
ขอบคุณกัญญสร ถิ่นทิพย์ ภาพ ณัฐปคัลภ์ รายงาน

                         

ขับเคลื่อนโดย Blogger.