Header Ads

พสกนิกรชาวพังงาร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกวันปิยมหาราช​

                             วันที่ 23 ต.ค.62 เวลา 19.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที จากนั่นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานนำความเจริญมาจวบจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”     

                       

อโนทัย​ งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.