Header Ads

งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตักบาตรเทโว วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวนครสวรรค์ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว บนยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งจัดมาต่อเนื่อง ที่บริเวณยอดเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว ของวัดคีรีวงศ์ เริ่มจัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เนื่องจาก ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในสมัยนั้น ได้ขึ้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเขาดาวดึงส์ และเห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบรรยากาศสวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองนครสวรรค์โดยรอบได้อย่างชัดเจน และได้ประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวหน้าองค์พระจุฬามณี บนยอดเขาดาวดึงส์ ครั้งแรก เมื่อวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 พุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา


  ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวของ วัดคีรีวงศ์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ และเป็นการสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนา รวมจิตใจของชาวพุทธ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.