Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(18 ตุลาคม 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดจอมคิรีนาคพรต(วัดเขา) ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหารประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์


เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นจำนวนมาก


ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.