Header Ads

ชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม


ชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
วันนี้ (24 ต.ค. 62) พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.ภคพลทวิชศรี รอง ผบก.ฯ , พ.ต.อ.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ รอง ผบก.ฯ , ตชด.41., ตำรวจน้ำชุมพร, ตำรวจทางหลวงชุมพร, ตรวจคนเข้าเมือง,สันติบาลชุมพร, ตำรวจท่องเที่ยวชุมพร, หน่วยยาเสพติดชุมพร, อส.ตร. รวมจำนวนกว่า 200 นาย เข้าร่วมในพิธี ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร โดยลงพื้นที่เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจร แก่พี่น้องประชาชน
โดยตำรวจภูธรภาค 8 มีนโยบายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล มือปีนรับจ้าง อาวุธปืน วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม และ พ.ร.บ.ยาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพ หรือเครือข่ายยาเสพติด เน้นการปฏิบัติให้มีการปิดล้อมตรวจค้นตามเป้าหมาย พร้อมให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์และบุคคลต้องสงสัย มุ่งเน้นการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย การพนัน อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมปี 2562 ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และเป็นไปตามนโยบายการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ถือเป็นการปฏิบัติการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับชุมชน และป้องกันมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ค้าผู้เสพ ยาเสพติด ซึ่งการบูรณาการการปฏิบัติในครั้งนี้ สามารถตัดโอกาส หรือช่องทางของการก่ออาชญากรรม และผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้สามารถลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนในพื้นที่ โดยการระดมกวาดลงอาชญากรรมในครั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เป็นกลางไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางปกป้องผู้กระทำความผิด หรือละเว้นผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากประชาชนอย่างแท้จริง/


ข่าวโดย...ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.