Header Ads

แพร่ - อุทยานแห่งชาติแม่ยมประชุมสรุปผลงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทฟาโท

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่สำนักงานชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ยม
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมได้เรียกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและลูกจ้างอัตราจ้างประจำของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเพื่อประชุมสรุปผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สมาร์ทฟาโทในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 โดยในวันนี้ทุกหน่วยพิทักษ์ได้สรุปบรรยายปัญหาและอุปสรรคในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในแต่ละเขต ซึ่งได้แบ่งแนวเขตลาดตระเวนอย่างชัดเจน ตั้งแต่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 1 (มย.1) โป่งน้ำร้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีนายทวีศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 2 (มย.2) ผาอิง มีนายสันติ พิริยะพรวิจิตร เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 3 (มย.3) พุซ้ำ มีนายเชิดศาสตร์ เสนทิพย์ เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 4 (มย.4) บ่อต้นสัก มีนายเสนาะ กมลจารุไมตรี เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 5 (มย.5) ผาลาด มีนายวุฒิชัย สุขรักษ์ เป็นหัวหน้าหน่วยหน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม 6 (มย.6) นาฝาย มีนายชัยวัฒน์ ณะอิ่น เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่ยม 7 (มย.7) ปากงาว มีนายสุวิทย์ ยะกิจ เป็นหัวหน้าหน่วย หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่ยม8 (มย.8) แม่พร้าว มีนายสมคิด คำสุยา เป็นหัวหน้าหน่วย จุดสกัดหล่มด้ง มีนายสมภพ อาชีพ เป็นหัวหน้าหน่วยจุดสกัด จุดสกัดป่าสนธ์ยักษ์ เขตอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีนายสาคร ธะนะ เป็นหัวหน้าหน่วยจุดสกัด

ปัจจุบันการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทฟาโท ได้มีการเดินลาดตระเวนจรดแนวเขตที่กำหนดไว้ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ยม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13(แพร่)มีพื้นที่ประมาณ284,218ไร่ ปริมาณ454ตารางกิโลเมตร และมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงบางพื้นที่และบางพื้นที่ก็มีปัญหาอุปสรรคในการลาดตระเวนและบางพื้นที่ก็จะพบร่องรอยของสัตว์ที่มีจำนวนมากอย่างเช่นหมูป่า อี่เก้ง และนกยูงที่อยู่ในเขตป่าสักทองในพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมของหมู่ดอนแก้ว ดอนชัยสักทองจรดแนวเขตอำเภองาวและบางจุดก็จะพบร่องรอยของการล่าสัตว์ป่าอยู่ ดังนั้นผลสรุปการประชุมในวันนี้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมได้กำชับให้แต่ละหน่วยออกพื้นที่ในชุมชนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านให้ทราบถึงผลเสียของการล่าสัตว์ป่าและหากพบก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมก็ขอขอบใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทุกหน่วยทุกคนที่ให้ความสำคัญในการประชุมและแจ้งผลได้ทราบปัญหาอุปสรรคอย่างแท้จริงและจะได้แจ้งผลงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่


ขับเคลื่อนโดย Blogger.