Header Ads

รองผู้ว่าฯยโสธร เปิดงาน เดินเล่น หน้าห้าง ส่งเสริมสิ้นค้าเกษตร...

   
     ที่ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเปิดงาน"เดินเล่นหน้าห้าง" ว่ากิจกรรมนี้เป็นการรสร้างโอกาสทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีของเล่นสำหรับเด็ก ที่นั่งกิน นั่งดื่ม และฟังเพลง นอกจากนั้นยังมีส่วนราชการมาเปิดให้บริการประชาชนในส่วนของการติดต่องานหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ภายใต้การนำของนางวาสนา ทองจันทร์  และหน่วยงานจัดหางานจังหวัดยโสธร เป็นต้น
     ด้านนางลดารัตน์ บุญจวง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ในฐานะผู้จัดงาน กล่าว ว่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร เดิมได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดยโสธร นำสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด  ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์  ซึ่งมีผู้มาร่วมจำหน่ายประจำ 25 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม จึงกำหนดจัดงาน “เดินเล่น หน้าห้าง” ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2562 เวลา09.00-19.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  จึงอยากขอเชิญชวนชาวยโสธร มาเดินเล่น ชม ชิม ช๊อบ ที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2562 นี้    ที่ หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเปิดงาน"เดินเล่นหน้าห้าง" ว่ากิจกรรมนี้เป็นการรสร้างโอกาสทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีของเล่นสำหรับเด็ก ที่นั่งกิน นั่งดื่ม และฟังเพลง นอกจากนั้นยังมีส่วนราชการมาเปิดให้บริการประชาชนในส่วนของการติดต่องานหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร ภายใต้การนำของนางวาสนา ทองจันทร์  และหน่วยงานจัดหางานจังหวัดยโสธร เป็นต้น
     ด้านนางลดารัตน์ บุญจวง ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ในฐานะผู้จัดงาน กล่าว ว่า ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร เดิมได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดยโสธร นำสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด  ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์  ซึ่งมีผู้มาร่วมจำหน่ายประจำ 25 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม จึงกำหนดจัดงาน “เดินเล่น หน้าห้าง” ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2562 เวลา09.00-19.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  จึงอยากขอเชิญชวนชาวยโสธร มาเดินเล่น ชม ชิม ช๊อบ ที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2562 นี้

สุดท้าย ผู้จัดการห้างบิ๊กซี ได้กล่าวเชิญ​ชวนเที่ยวงาน“เดินเล่นหน้าห้าง"พบกับอุโมงไฟยาว 50 เมตรและจุดไฟตูมกา ซื้อของที่บิ๊กซีครบ​ 1,000​ บาท​ มีสิทธิ์ ลุ้นรับ บัตรกำนันเงินสด​ 500 บาท (สงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่อยู่ในบริเว​ณพื้นที่​เท่านั้น)​ จับของรางวัลทุกวันเวลา 19:30​ น.​ ตั้งแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562
ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ที่บิ๊กซีสาขายโสธร โดยสอบถามรายละเอียด​เพิ่มเติม​ได้ ที่
http://nav.cx/ho7yEyu


ข่าวโดย...วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร /รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.