Header Ads

ชุมพร-อำเภอหลังสวนแถลงข่าว การจัดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน


วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน งานแถลงข่าว การจัดงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ณ.ท่านํ้าวัดด่านประชากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียง

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มนํ้าหลังสวน ปีนี้เป็นปีที่ 176

โดยงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-18ตุลาคม2562 ณ.บริเวณแม่นํ้าหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เก่าแก่และยาวนานของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงค์สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรให้มากขึ้น

ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน ของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความผูกพันธ์กับประชาชนในพื้นที่มาช้านาน

ด้วยภูมิประเทศของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ติดกับแม่นํ้าหลังสวน ทำให้ประชาชนเกิดความรัก และความผูกพันธ์กับสายนํ้า จึงทำให้ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เป็นมรดกทางนํ้า ที่จะต้องอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่านี้ต่อไป..ภาพ/ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.