Header Ads

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันนี้ (18 ต.ค. 62) ที่บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส  นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คนร่วมพิธี


     จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดบ้านทุ่งกง และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งโซนการทำความสะอาด เพื่อเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้น ซึ่งภายหลังการทำความสะอาดศาสนสถานทั้ง 2 แห่ง ทำให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น     นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
          
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.