Header Ads

อุทัยธานี - ชาวนาร้อง โอ้ละพ่อเจ้าหน้าที่กองทุนวิ่งโล่นำกระเช้าขอโทษ

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา14.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายกฤช จันทราศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่อำเภอทัพทัน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นำกระเช้าเข้าขอโทษนางปราณี ขยันกสิกรณ์  อายุ 50 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 บ้านหนองขนาน ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

จากกรณีเมื่อวันที่  24 ต.ค. 2562 นางปราณี ขยันกสิกรณ์  พร้อมลูกสาวได้รับจดหมายจากไปรษณีย์ ติดตามทวงหนี โดยมีเนื้อความจดหมายเขียนว่า ที่ อน 0019 (อกส.จ.)/ว 410  สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย  อน.61000  3 กันยายน 2562  เรื่องให้มาชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี เรียน คุณปราณี ขยันกสิกรณ์  ผู้ค้ำประกัน ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ได้แจ้งให้ท่านรับผิดชอบชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ ตามหนังสือค้ำประกันระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ผู้ให้กู้ กับนางรัตนา  กังวาลย์  สมาชิกผู้กู้จากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนสมาชิผู้กู้ บัดนี้ปรากฏว่าคุณรัตนา กังวาลย์ สมาชิกผู้กู้ ผิดนัดชำระหนี้ตามกำหนดผ่อนชำชำระ 1.เงินต้น 48,063 บาท 2. ดอกเบี้ย 958 บาท และ 3. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ 12,671 บาท ท่านในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน  ต้องรับผิดชอบแทนสมาชิกผู้กู้ตามสัญญาค้ำประกัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทำให้นางปราณี  ขยันกสิกรณ์   พร้อมกับครอบครัวที่ยากจน และมีอาชีพทำนา รับจ้างหาเช้ากินค่ำได้รับความเดือนร้อนจึงพร้อมญาติ ๆ ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตลุกดู่  เพื่อดำเนินคดี  พร้อมกับได้ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าว ต่อมาเมื่อเวลา14.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2562  เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอทัพทัน ได้เข้าพบนางปราณี ขยันกสิกรณ์  พร้อมญาติ ๆ พร้อมเอกสารตามที่หนังสือของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน  ที่ อน.0019 (อกส.จ.) / ว 410 ลงเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร ที่มีมาถึงนางปราณี ว่า
ได้แจ้งให้ท่านรับผิดชำระหนีแทนสมาชิกผู้กู้ ตามหนังสือค้ำประกันระหว่างกองทุนพัฒนา ผู้ให้กู้กับคุณรัตนา กังวาลย์ สมาชิกผู้กู้ จากกองทุนพัฒนา  และท่านได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.ตลุกดู่  โดยที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงินให้กับนางรัตนา กังวาลย์ ตามเอกสานที่ค้ำประกัน
ซึ่งวันนี้ได้นำเอกสานมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับนางปราณี ว่า สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และข้อชี้แจ้งว่าสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ แบบตอบรับให้คุณรัตนา กังวาลย์ มาชำระหนีจริง และแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1/คุณมนัสนันท์ กังวาฬ  2/คุณทัศนีย์ ยงกสิกิจ 3/คุณทองเลื่อน ปาจิตร และ 4/ คุณปราณี ขยันกสิกรณ์  มารับผิดชอบชำระหนีแทน  ปรากฏว่า ไปรษณีย์ แจ้งตอบกลับมาว่า  คุณปราณี ขยันกสิกรณ์  บ้านเลขที่ 135/ 1 หมู่ 3 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้ทำการรื้อถอนบ้านออกไปแล้ว  ต่อมาเจ้าหน้าที่ของกองทุน ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบโปรแกรมของกองทุนพัฒนา  ซึ่งปรากฏชื่อนางปราณี ขยันกสิกรณ์ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม  อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทวงหนีอีกครั้งหนึ่ง โดยเข้าใจว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจ้งแล้วเสร็จ นายกฤช จันทราศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้นำกระเช้ามาขอโทษ กับนางปราณี ขยันกสิกรณ์  พร้อมกับพูดว่าจะไปถอนแจ้งความหรือไม่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไร ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนางปราณี และญาติเป็นอย่างมาก พร้อมกับพูดว่า ถ้าไม่แจ้งให้นักข่าวทราบ เรื่องก็เงียบไป  แล้วปล่อยเลยตามเลยฉันต้องมาใช้หนีกองทุนแทนเข้ารึ   แค่หนังสือทวงหนีมาฉันก็อับอายเข้าทั้งหมู่บ้าน ซึ่งกองทุนอะไรฉันก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน  นางปราณีกล่าวอย่างน้อยใจ....


// วินัย ชำนาญปืน & พชร พัสกุล  ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.