Header Ads

แพร่ - ปกครองท้องที่ตำบลห้วยหม้ายร่วมเทศบาลตำบลห้วยหม้ายประชุมสัญจรวาระเร่งด่วน

เมื่อวันที่20ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมที่ทางปกครองท้องตำบลห้วยหม้ายมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่ง12หมู่บ้านพร้อมผูช่วยแพทย์ สราวัตรกำนัน พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่ง"มีวาระนำเสนอการประชุมเร่งด่วน เรื่องปัญหายาเสพติด และที่ดินทำกิน ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ รวมถึงปัญหา พืชผลการเกษตร ข้าวโพด เสียหาย

 ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ข่าว-ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.