Header Ads

แพร่-เปิดป้ายหมู่บ้านชนเผ่ามราบลี พร้อมส่งมอบบ้านที่บ้านท่าวะตำบลสะเอียบ

 

        เมื่อเวลา16.00น.ของวันที่17ตุลาคม พ.ศ.2562นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านเผ่ามราบลีพร้อมส่งมอบบ้านให้กับชนเผ่ามลาบรี หมู่ที่8บ้านท่าวะตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่มีนายประกาศิต จิตมณี รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี มีนายแต๋ง อินทานายกอบต.สะเอียบ,พ.ต.ท.เสริฐ ขาวแก้ว สว.สืบสวน สภ.สะเอียบ, นายวีรพล กึกก้อง หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านท่าวะ ตามพระราชดำริฯจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ นายภิญโญ ชมภูมิ่งสจ.แพร่เขต2พร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สราววัตรกำนัน และชาวบ้านท่าวะเข้าร่วมพิธิเปิดป้ายหมู่บ้านพร้อมส่งมอบบ้านให้กับชนเผ่า ภายในพิธีประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดสร้างบ้าน"ชนเผ่ามราบลีจนสำเร็จด้วยดี
จากในอดีตที่ผ่านมาชนเผ่ามราบลีไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจะนอนตามป่าไม้ในบริเวณป่าจะใช้แบบสร้างที่นอนด้วยใบใม้มุงด้วยใบตองพอใบไม้หรือใบตองออกสีเหลืองแล้วก็จะอพยพย้ายที่อยู่ใหม่ไปเรื่อยๆจนได้ขนานนามว่าชนเผ่าตองเหลืองและออกหางานรับจ้างทำไร่ทำสวนกับชาวบ้านในพื้นที่จนกระทั้งผู้นำได้นำปัญหาของชนเผ่าตองเหลืองนำเข้าที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบในอดีตและได้ชักชวนเข้าร่วมและนำมาพัฒนารูปแบบแบบชาวบ้านจนเป็นที่หน้าพอใจของชนเผ่าจนนำไปสู่การก่อสร้างบ้านให้เป็นที่พักอาศัยแบบถาวรมาแล้วหลายครั้งแต่ยังเป็นปัญหาตามมาคือที่อยู่อาศัยของชนเผ่าติดอยู่ในเขตป่าไม้ทางส่วนราชการและผู้นำไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นที่พักอาศัยแบบถาวรให้ได้จึงได้นำเรื่องเข้าสู่อำเภอสองอีกครั้งภายใต้การอำนวยการของนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสองจึงได้นำเรื่องเข้าสู่วาระของหัวหน้าส่วนราชการและเข้าสู่วาระการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงได้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ได้อนุเคราะห์บริจาคที่ดินจำนวนกว่า10ไร่ขึ้นไปเพื่อสร้างบ้านจนกระทั้ง มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์เหนือ นำโดย นายอรรถพล คำมีสว่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิ
ธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือ พนักงานในหน่วยงานองค์กรอนุเคราะห์วัสดุการก่อสร้างบ้านเรือนจำนวนทั้ง11หลังพร้อมทั้งหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและประชาชนชาวบ้านท่าวะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำเนินการก่อสร้างบ้านเรือนจนทันส่งมอบที่พักอาศัยในวันนี้จนสำเร็จ
      ทางด้านนายอำเภอสองยังได้เสนอแนะให้มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ภาคเหนือให้ช่วยดำเนินการดูแลพัฒนาเพิ่มเติมกับชนเผ่ามราบลีที่ยังขาดเหลือปัจจัยทั้งทางด้านอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดทั้งระบบการทำอาหารให้เป็นคงที่เพื่อความสะอาดถูกลักษณะและความปลอดภัยในการหุงหาอาหารและส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีรายได้และพัฒนาด้านปลูกพืชผักสวนครัวภายในครอบครัวและให้มีความเป็นอยู่ที่ดีชนเผ่ามราบลีมีทั้งหมด11ครัวเรือนสมาชิกทั้งหมดจำนวนกว่า33ชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในบั้นปลายชีวิตของชนเผ่ามราบลีสืบไป
ข่าวโดย...ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่

ขับเคลื่อนโดย Blogger.