Header Ads

นครสวรรค์/// อำเภอหนองบัว จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕


     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอำเภอหนองบัว กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว สโมสรโรตารี่หนองบัว กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรสตรีอำเภอหนองบัว และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในพื้นที่อำเภอหนองบัว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม   เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ​ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต​ 
    ตลอดรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เป็นที่ประจกษ์
    ด้วยพระอัจฉริยะล้ำเลิศ และพระปรีชาญาณอันกว้างไกลในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวง เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังของบ้านเมือง ทรงประกาศเลิกทาส และยกเลิกระบบไพร่ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทรงวางรากฐานการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กิจการรถไฟ ไฟฟ้า ประปา และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันยังความร่มเย็นเป็นสุข แก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายนามว่า " พระปิยะมหาราช " หรือ พระพุทธเจ้าหลวง


    ในเวลา ๑๐.๐๐ น.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์จัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕  พระปิยะมหาราช......

///ภคพล ครองสิน....รายงาน
   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.